1. Hyrja në ekspozita është e mundur vetëm me blerjen e biletës pranë recepsionit ose online në www.mytickets.al
 2. Vizitorët mund të lenë sendet e tyre personale në hapësirën e raftave. Në çdo rast, Muzeu nuk është përgjegjës për humbjen apo vjedhjen e objekteve.
 3. Është i ndaluar aksesi në hapësirën muzeale siç përmendet më poshtë: valixhe më të madha se 25 cm × 15 cm
  → karroca për fëmijë
  → objekte të mprehta dhe armë zjarri
  → kafshë shtëpiake
  → ushqim dhe pije.
  Kjo listë nuk e plotë ndaj për pyetje të tjera, mund t’i drejtoheni personelit të recepsionit ose të na nisni paraprakisht një email në info@marubi.gov.al
 4. Nuk lejohet pirja e duhanit në hapësirën muzeale
 5. Në oborrin e brendshëm të muzeut, lejohet konsumimi i ushqimeve dhe pirja e duhanit.
 6. Nuk lejohet huazimi i librave të bibliotekës së muzeut. Ata mund të konsultohen vetëm në muze.
 7. Gjatë vizitës, duhet të ruhet një qëndrim dhe sjellje e përshtatshme konform polikave të mirësjelljes në hapësirat publike, Vizitori duhet gjithashtu të mbajë qetësi për të mos shqetësuar vizitorët e tjerë.
 8. Fëmijët nën moshën 14 vjeç duhet të shoqërohen nga prindërit ose edukatorët/mësuesit.
 9. Vizitori paguan për dëmet që mund të shkaktojë gjatë vizitës në muze konform ligj.
 10. Është i lejuar fotografimi i hapësirës muzeale.
 11. Në rast të kushteve të rrezikshme për sigurinë e vizitorit ose stafit të muzeut apo në kuadër të instalimit të ekspozitave të reja, hapësira e muzeut do të qëndrojë e mbyllur e në këtë rast vizitori do të njoftohet paraprakisht nga muzeu përmes komunikimit në faqen web, email e media sociale.
 12. Pranë tavolinës së recepsionit gjendet një anketë lidhur me vizitën në muze. Plotësimi i saj do të ndihmonte në përmirësimin e cilësisë së shërbimit.
 13. Për çdo sugjerim apo ankesë që lidhet me muzeun, vizitori mund të kontaktojë në info@marubi.gov.al
 14. Vizitorit që refuzon t’i përmabahet rregullores, do t’i kërkohet të largohet nga muzeu. Në rast refuzimi, do të kontaktohen policia.
 15. Të gjitha normat më sipër janë konform ligjit shqiptar
 16. Zgjidhja e çështjevë në gjykatë.